Välkomna till bokklubben

Upplägg

 • För att delta i bokklubben krävs en anmälan (kan göras nedanför)
 • Deltagarna placeras i grupper om 6 personer som de tillhör under den förutbestämda perioden
 • Träffarna sker var 6e vecka via Zoom (tills restriktionerna släpper)
  • Varje träff börjar i storgrupp med en introduktion innan smågrupperna får diskutera själva
 • Varje träff kommer ha en koordinator och sekreterare
 • Info om när bokklubben drar igång kommer att publiceras på denna sida

Information om bokklubben

För närvarande är det inte möjligt att träffa våra deltagare fysiskt. Därmed har vi tagit fram ett nytt koncept där vi kan interagera med våra deltagare samtidigt som vi skapar glädje och inspiration.

Konceptet har tagits fram utifrån undersökningar med tidigare deltagare. Resultatet visar att många gärna vill umgås på fler sätt än via våra utbildningsevent.

Pris för bokklubben

Pris för bokklubben

Avgift för tidigare medlemmar

Avgiften är till dig som tidigare har deltagit på Wonder Women-konferensen är minst 3 andra aktiviteter. Priset är en engångskostnad för träffarna under 2021.

 • Pris för bokklubben

 • 150 kr exkl.moms

Avgift för nya medlemmar

Priset är en engångskostnad för träffarna under 2021.

 • Pris för bokklubben

 • 500 kr exkl.moms

Intresseanmälan bokklubb

´
´

FAQ Bokklubb

När kommer bokklubben sätta igång?

Mer info kommer

Vad kostar det att vara med i bokklubben?

Under hösten 2021 kostar det 150 kr för tidigare WW-medlemmar och 500 kr för icke-medlemmar.

Vilka böcker kommer vi att läsa?

Alla som är med i bokklubben kommer att nominera och rösta vilka böcker som önskas att läsa. Därefter sätts det ett schema för kommande träffar.

Kommer det vara något speciellt tema?

Det kommer finnas tema per träff. Temana kommer antingen kretsa kring boken, författaren eller genren. 

Vem får vara med i bokklubben?

Kvinnor/personer som identifierar sig som kvinnor som driver eget, vill driva eget eller har en ledande position

Måste man vara med vid alla tillfällen?

Finns inget krav att vara med på alla träffar. 

Hur ofta äger träffarna rum?

Träffarna kommer äga rum cirka var 6e vecka.

Kommer böckerna vara på svenska eller engelska?

Främst på svenska, men det beror på medlemmarnas önskemål.

Kommer bokklubben hållas digitalt även när restriktionerna till följd av pandemin släpper?

Vi kommer då anordna mindre lokala grupper, beroende på var i landet våra deltagare befinner sig.