Ett viktigt stöd i vårt arbete

Samarbetspartners

Som samarbetspartner i Wonder Women stödjer ni kvinnligt entreprenörskap och deltar aktivt i utvecklingen mot ett mer inkluderande näringsliv.

Wonder Womens partners verkar för jämställdhet och mångfald inom näringslivet

Samarbetspartners är oumbärliga för vår verksamhet

Utan våra partners stöd vore det inte möjligt för oss att bedriva vår verksamhet. Tack vare dem kan vi arrangera nätverksträffar och fortbildning för kvinnliga entreprenörer. Entreprenörskap är inte bara ett självändamål, utan även en viktig grogrund och inkörsport för framtida ledare inom affärslivet. Tillsammans verkar vi för en framtid med fler kvinnor som driver framgångsrika bolag, vilket även öppnar upp möjligheter för kvinnor inom ledande positioner i svensk näringsliv. Ett stort tack till alla dem som stödjer oss!

Vill er organisation också bidra till utvecklingen för ett jämställt näringsliv och främja kvinnligt entreprenörskap? Fyll i kontaktformuläret nedan så talar vi kring ett samarbete och hur ni kan vara med att bidra.

Våra samarbetspartners

Nå ut till kvinnliga företagare i hela Sverige

Annonsera med Wonder Women

Vill er organisation nå ut med erbjudanden till kvinnliga företagare? Genom att köpa annonsplats i Wonder Womens nyhetsbrev når ni direkt ut till hundratals kvinnliga företagare i hela Sverige.

Annonsintäkterna går direkt tillbaka till verksamheten och vårt arbete med att stödja kvinnliga företagare.

Kontakta oss så hjälper vi er med upplägg för annonsen.

Nätverksträff med SaveLend – kvinnor, ekonomi och makt

Intresseanmälan partner

Vill er organisation också bidra till utvecklingen och stödja kvinnligt entreprenörskap? Vad roligt!

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er så snart som möjligt.

´
´