Vad är Wonder Womens konferens?

Wonder Women är en nationell kvinnokonferens som startades 2017. Konferensen är för entreprenörer, företagare och beslutsfattare i små- och medelstora organisationer.

Syftet med konferensen är att ge verktyg åt kvinnor för att de ska kunna utveckla sig själva och sina företag. Det för att i sin tur skapa en bättre näringslivspositionering för kvinnor.

Konferensen hålls under en helg i september med varierande aktiviteter.

Konferensen har pausats sedan Covid-19 pandemin. Vi hoppas att kunna starta den igen under nästkommande år

Tidigare event