Vad är Wonder Women?

Wonder Women är en nationell kvinnokonferens för entreprenörer, företagare och beslutsfattare i små- och medelstora organisationer.

Syftet med konferensen är att ge verktyg åt kvinnor för att de ska kunna utveckla sig själva och sina företag. Det för att i sin tur skapa en bättre näringslivspositionering för kvinnor.

Konferensen hålls under en helg i september med varierande aktiviteter.

Tidigare event