Våra event

Wonder Women - Konferensen

Wonder Women-konferensen är till för kvinnor som är entreprenörer, företagare och beslutsfattare i små- och medelstora organisationer. Syftet med konferensen är att ge verktyg åt kvinnor för att de ska kunna utveckla sig själva och sina företag. Det för att i sin tur skapa en bättre näringslivspositionering för kvinnor.

Konferensen hålls under en helg i september med varierande aktiviteter så som inspirationsföreläsningar, workshops och nätverkande.

Bokklubb

Bokklubben är ett nytt koncept där våra medlemmar kommer kunna interagera med varandra på ett glädjefyllt, inspirerande och lärorikt sätt. Genom bokklubben kommer deltagarna att träffas var sjätte vecka i olika grupper för att diskutera kring en förutbestämd bok. Träffarna kommer att vara digitala fram tills restriktionerna släpper och det finns möjlighet att träffas fysiskt igen.

Wondernarium - webbinarium som skapar wonder!

Välkommen att delta på våra värdefulla Wondernarium! Ett Wondernarium är ett digitalt seminarium som hålls med ett specifikt tema där vi bjuder in föreläsare som är experter på ämnet. Varje Wondernarium består av föreläsningar, diskussionsdelar och frågepass. Allt sker via Zoom och utförs tillsammans med någon av våra partners. Efter passet får varje deltagare tillgång till material och inspelning av själva passet.

Check Ins - Avstämning i nätverket

Var sjätte vecka håller vi Check-ins för alla Wonder Women medlemmar! Under våra Check-ins får du möjligheten att checka av läget med andra kvinnor från nätverket. Varje pass är en timme långt och deltagarna får reflektera samt diskutera kring ett önskat tema. Syftet med våra Check-ins är att Wonder Women medlemmarna ska kunna hjälpa varandra genom stöttning, bollning av idéer eller är bara finnas där för varandra genom ett extra par öron.