Uppsalanätverket för kvinnor som driver bolag i Uppsala

Nätverket är öppet för alla kvinnor som driver företag och är bosatta i Uppsalaområdet. Medlemskapet ger dig tillgång till ett flertal aktiviteter och möjlighet att träffa andra kvinnor som driver bolag.

Är du i början av din bolagsresa, är du varmt välkommen att höra av dig!

Genom att bli medlem får du utöver deltagande i våra nätverksträffar ta del av följande:

 • Automatisk anmäld till alla nätverksträffar i Uppsala
 • 2 nätverksträffar enbart för medlemmar per år
 • En profil på vår exklusiva hemsida för medlemmar
  • med bild, information om ditt företag och kontaktuppgifter
  • Delta på nationella Check-Ins (Läs mer om Check-Ins)
  • Inbjudan till privat Facebookgrupp för Uppsalanätverket
  • Inbjuden till AW lokalt och nationellt
  • Inbjudningar till spontana event som nätverket bjuds in till (förtur till plats)
  • Månadsbrev med information
  • Rabatterat pris och förtur till den nationella konferensen samt nationella träffar

Krav för Uppsalanätverkets medlemmar

Inget krav: Bransch, Ålder på dig eller bolaget, Omsättning

De kraven som behöver uppnås för att vara medlem:

 • Du identifierar dig som kvinna
 • Du driver eget företag
 • Ditt företag bedrivs i Uppsala

Priser

Pris exkl. moms

Helårsfaktura

Faktura som betalas vid ett tillfälle per år och inkluderar kostnaden för ett års medlemskap.

 • Pris exkl. moms

 • 349:- per månad

Halvårsfaktura

Delbetalning av fakturan. Faktura som betalas vid två tillfällen per år och inkluderar kostnaden för ett års medlemskap.

 • Pris exkl. moms

 • 399:- per månad

Ansökan medlemskap

´
´

Uppsala nätverket

Hur lång tid binder man upp sig?

Man binder upp sig per kalenderår.

Är träffarna obligatoriska?

Nej, du deltar i de träffar du kan och vill. Som medlem får du en inbjudan via Google Kalender till alla träffar där du kan tacka ja/nej till träffen. 

Kan man bli utskickad från nätverket?

Du är kvar i nätverket så länge du vill och betalar. Du kan bli utskickad för omoralisk-eller oetiskt beteende.

Om man är flera från samma företag kan man dela på medlemskapet?

Absolut, då är en deltagare per event inbjudan. Vill man vara flera kommer en avgift för resterande deltagare.