Fem tips för mer klirr i kassan – hur vi stärker verksamheten i en svag ekonomi

Många företag har det kämpigt ekonomiskt just nu. Det har inte funnits mycket andrum mellan pandemi och krig i Europa, kriser som har lett till försämrad världsekonomi, skyhög inflation, kraftigt stigande el- och råvarupriser i kombination med höjda räntor. Det är särskilt svårt för dem som arbetar med små vinstmarginaler, vilket är verkligheten för många av oss som driver mindre verksamheter.

Men allt är inte mörkt, trots utmaningarna finns det en hel del som du kan göra. Inte bara för att överleva, men även för att gå starkare ur krisen och tjäna mer än du gjorde innan, när läget väl vänder igen.

1. Analysera och håll koll på läget

Det ekonomiska läget försämras sällan över en natt – håll koll och vänta inte med att fatta svåra men nödvändiga beslut gällande till exempel omprioriteringar och prisjusteringar. Det gäller att förstå, ha insikter och kunskap om hur det ser ut i din resultat- och balansräkning och hur omvärlden just nu påverkar den. Genomför en nulägesanalys.

  • Hur ser det ut för ditt företag idag?
  • Vad är värsta scenariot?
  • Och vad kan du göra för att minimera den risken?

Genom omvärldsbevakning, förberedelse och riskbedömning tar du kontroll över läget.

 

Fem tips för mer klirr i kassan

Genom en nulägesanalys innehållande; riskbedömning och riskhantering, kan du förbereda dig för ”i sämsta fall” och minimera risker.

2. Kommunicera med dina kunder

Ekonomin påverkar alla på olika sätt, därför är kommunikationen extra viktig när det sker snabba förändringar i ekonomin.

Dina kunder är din viktigaste källa för återkoppling. Kanske har deras behov förändrats, eller om de har slutat att beställa varor och tjänster av dig är det viktigt att få feedback om varför. Kan du anpassa din verksamhet för att möta deras behov, eller behöver du hitta nya målgrupper?

Vi har alla påverkats av höjda kostnader, kanske behöver du också höja dina priser eller se över dina betalningsvillkor för att säkra kassaflödet. Det sistnämnda är särskilt om du arbetar med liten vinstmarginal. Som företagare har du ingen skyldighet att erbjuda 30 dagars betalningsvillkor och du kan minska antalet dagar för att få in pengarna snabbare. Återigen; var transparant och kommunicera med kunderna, ingen tycker om höjda priser eller villkorsförändringar utan motivering.

3. Kapa onödiga kostnader

I slutändan är det vinsten som räknas, inte omsättningen. När efterfrågan och försäljningen minskar kan det vara nödvändigt att snabbt anpassa sina kostnader efter den nya kostymen. Fundera därför på om det finns några kostnader som kan elimineras eller minskas. För en dialog med dina leverantörer och kapa tjänster såsom prenumerationer du inte använder dig av, varje krona räknas.

4. Se möjligheter i situationen

Allt är inte negativt under en lågkonjunktur, för många företag kan det vara ett ypperligt tillfälle att kraftsamla inför en kommande högkonjunktur. Utnyttja tillfället med minskad arbetstid för den löpande verksamheten och investera tiden för att förbättra och effektivisera kärnverksamheten. Det kan exempelvis handla om att hitta nya effektivare säljkanaler, förbättra hemsida eller att göra investeringar som är mer överkomliga till följd av det pressade konjunkturläget.

Fem tips för mer klirr i kassan (4)

5. Våga satsa!

Var öppen för nya möjligheter som skapas och våga satsa även i sämre tider. Det är viktigare nu än någonsin att vara konkurrenskraftig. Med en ökad inflation minskar konsumtionen, därför gäller det att fortsätta vara relevant på marknaden trots en minskad köpkraft. Att satsa behöver inte alltid betyda att du måste investera pengar, utan kan betyda att du investerar tid, det finns mycket som är gratis, några av våra tips är att:

  • Arbeta med ditt nätverk och befintliga kontakter.
  • Bygg din närvaro på sociala medier
  • Öka din synlighet på Google. Ett underskattat verktyg är Google business-sidor, med dem kan du samla kundomdömen och öka din synlighet. SEO-optimering är också helt gratis om du gör det själv, om du inte har kunskapen kan det vara värt att anlita ett proffs.
  • Uppdatera hemsidan och undersök nya sätt att effektivisera arbetsflödet (exempelvis med AI). På så vis är du väl förberedd och uppdaterad när du får fullt upp igen.
  • Fortbildning – arbetsbrist är ett ypperligt tillfälle att bygga kompetens. Kanske finns det nya affärsmöjligheter med nya eller gamla kunder om du ökar din kompetens eller ändrar inriktning?

Sist men inte minst, missa inte Wondernarium 22 november!

Den 22 november håller Wonder Women ett Wondenarium om hur du kan optimera ekonomin som fåmansföretagare. Den digitala nätverksträffen leds av experter från SEB som ger dig tips och tricks om hur du kan optimera din ekonomi genom exempelvis smarta besparingar och investeringar.