Lönegapet mellan kvinnor och män ökar – egenföretagare är hårt drabbade

Efter en 15 års positiv trend med minskade löneskillnader ökar nu lönegapet mellan kvinnor och män igen. Kvinnors löner är i snitt 9,9 procent lägre än mäns, och bland egenföretagare är ojämställdheten ännu större, vilket bland annat leder till att kvinnor i snitt får 2 000 kronor i lägre pension per månad, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar.  

ojämställdhet

Efter en 15 års positiv trend med minskade löneskillnader ökar nu lönegapet mellan kvinnor och män igen.

Enligt debattartikeln publicerad i Aftonbladet beror de ökade skillnaderna till stor på pandemin. Bland anställda är arbetarkvinnor och utrikes födda kvinnor hårdast drabbade, men tyvärr ser resultatet ändock värre ut bland oss egenföretagare. De mångmiljardbelopp som pumpades ut för att rädda jobb och företag under pandemin gick framförallt till män.

Enligt Länsförsäkringars undersökning tar kvinnliga företagare i genomsnitt ut 21 150 kronor i lön varje månad och män tar ut 29 930 kronor, en skillnad på 8 750 kronor i lön. Det betyder att skillnaden i lön är högre för egna företagare än skillnaden i lön för kvinnor och män som är anställda.

För oss kvinnor föreligger en fara att hamna i situationer där vi blir ekonomiskt beroende av vår partner. Redan innan krisen svarade nästan fyra av tio kvinnor att ekonomin är ett hinder från att separera och med skenande priser och räntor blir det ännu svårare. 

 

ojämställdhet (2)

Lägre inkomster påverkar kvinnors valmöjligheter.

Våga ta betalt, nätverka och utveckla ditt bolag

Våga ta betalt för dina produkter och tjänster! Att driva eget företag kostar pengar, inte bara i form av den lön vi plockar ut, utan även sociala avgifter, omkostnader för administrativt arbete, lokal, utrustning med mera.

Gå med i ett nätverk, fråga andra och våga tala om ekonomin. Genom att bolla idéer och samtala med med branschkollegor och andra kvinnliga företagare kan du få stöd och bli peppad att våga ta betalt. Tillsammans kan vi verka för jämställda löner. Ett annat tips är att ta hjälp av en Business Coach eller affärsrådgivare, en extern expert som kan hjälpa dig att se över din ekonomi och stödja dig att sätta upp affärsmål.

  • Våga ta betalt
  • Nätverka med andra företagare
  • Våga fråga och tala om ekonomin
  • Anlita en coach eller affärsrådgivare

Hur mycket behöver jag tjäna?

Det är inte alla som kan plocka ut en tillräcklig inkomst för att säkra en trygg pension, men Länsförsäkringars råd (se nedan) kan ses som riktlinjer.

  • Du bör plocka ut en lön som når upp till brytpunkten för statlig skatt, i år är 51 000 kronor. Både allmän pension och allmän sjukförsäkring baseras på lönen eller överskottet.
  • För att få allmän pension behöver du som driver eget företag ta ut lön och betala in skatt samt arbetsgivaravgifter eller egenavgifter till Skatteverket.
  • Som Företagare behöver du själv kompensera för den utebliven tjänstepensionen som 9 av 10 anställda har. Ett riktmärke är att spara minst 4,5 – 6 procent av lönen, du kan göra avdrag för privat pensionssparande med upp till 35% av din inkomst från näringsverksamheten.
  • Är man småbarnsföräldrar är det viktigt att man tar ut lön upp till taket för föräldraledighet som ligger på 42 000 kr. Eller vård av barn (vab), där ligger gränsen på 33 000 kr per månad.

 

Du kan också kompensera genom att spara pengar. Om du sparar 15 000 kr i månaden i 20 år med en genomsnittlig ränta på 4 % före avgifter och skatter kan du kompensera bortfallet av pensionen på 2000 kr i månaden.