Bara 1% av kapitalet investeras i bolag grundade av kvinnor

“Miljarderna fortsätter rulla in till män – dödläge för kvinnors bolag” – så löd rubriken hos Dagens Industri Digital efter deras kartläggning av pandemins effekter på privatägda teknikbolag. Knappt en procent av allt kapital som investerades i svenska bolag under 2020 gick till bolag grundade av kvinnor. Resten av investeringarna gick till män eller mixade bolag. Varför har vi inte kommit längre?

Dagens Industri utförde sin årliga granskning om hur investeringar fördelas mellan könen i Sverige. 11 procent av investeringarna gick till mixade bolag som startats av män och kvinnor tillsammans och 88 procent av investeringarna gick till bolag grundade av män. Kvar, på knappt en procent finner vi andelen kapital som investerats i bolag startade av kvinnor.

För få kvinnor som söker pengar utifrån

Joachim Karlsson, vd för Almi invest menar att han blev väldigt förvånad av att höra siffrorna. Hans jämförelse var med fördelningen hos investeringar som Almi invest gjort under 2020. Där gick nämligen en tredjedel av alla investeringar till mixade team. Karlsson frågade därmed över 200 personer från sitt investerarnätverk om varför dom tror att det ser ut som det gör idag. Den gemensamma uppfattningen var tydlig: det är för få kvinnliga grundare till skalbara tech-startups.

Karlsson nämner även andra uppfattningar som framkom av investerarna, att män upplevs mer villiga att ta risker än kvinnor, att det finns färre kvinnliga förebilder som grundat framgångsrika företag, samt att män oftast väljer män att investera i. Lena Apler, investerare och grundare av Collector kommenterar att siffrorna ser ut som de gör för att vi helt enkelt har för få kvinnor som grundar bolag och att det är för få kvinnor som söker pengar utifrån. Apler tror dock att detta är på väg att förändras. Hon nämner som exempel tv-programmet draknästet, där hon såg att minst 40% av bolagen som var med och pitchade var grundade av kvinnor, och att två av de vassaste bolagen i programmen även var grundade av kvinnor. 

Förebilder behövs!

Även om Apler tror på en ljusare framtid för kvinnor som startar bolag menar hon att “det behövs fler förebilder, alla vi som grundat bolag och är kvinnor måste finnas där som goda exempel och kanske till och med hjälpa till”. Deqa Abukar, grundare av Bling Startup är inte heller förvånad över siffrorna. Hon menar att jämställdhetsarbetet är något som fortgår hela tiden, men att det tar tid att förändra strukturer och sådant som sitter fast i våra system. “Att det inte har blivit bättre är ren hård fakta, det tar tid och det kommer ta tid för oss att kunna se i siffror” säger Abukar om resultatet av granskningen. Hon poängterar dock att det även är viktigt att vi tittar på mjuka värden, för att om vi tittar på dem så kan vi se att vi idag är på en god väg mot förändring.

Abukar beskriver att för att kunna förändra uppe på toppen med investeringar, i ledningsrum och bland chefer då behöver vi se till att jobba längre ner i kedjan också, så att det finns ett flöde som gör att det faktiskt kan bli jämlikt högre upp. “Det har vi inte gjort än. Vi har pratat mycket om hur det ser ut uppe på toppen, men glömt bort att för att vi ska kunna förändra uppe på toppen så måste vi börja längre ner på gräsrotsnivå. Vem kan bli en entreprenör? Hur pratar vi om entreprenörskap? Vilka förebilder har vi?” menar Abukar. Vi måste helt enkelt börja med förändringar på gräsrotsnivå innan vi kan börja se skillnader högre upp.

 

Granskningen av Dagens Industri ger en tråkig men väldigt viktigt bild av hur det faktiskt ser ut i nuläget. Att vi idag har en sådan stor skillnad mellan könen gällande fördelningen av investerat kapital kan vi bara inte acceptera! Det här är en av anledningarna till varför Wonder Women finns, och varför det är så viktigt att vi fortsätter att stötta våra företagskvinnor. Det är tydligt att fler kvinnor måste starta företag om vi vill förbättra siffrorna om hur mycket kapital som väljer att investeras i bolag startade av kvinnor. Vi vill vara med och driva de förändringar som krävs för att få fler kvinnor att starta bolag – vill du? 

/ Wonder Women

 

 

Läs mer om granskningen av Dagens Industri Digital på följande länk:

https://www.di.se/digital/miljarderna-fortsatter-rulla-in-till-man-dodlage-for-kvinnors-bolag/?utm_campaign=j%C3%83%C2%A4mst%C3%83%C2%A4llt_n%C3%83%C2%A4ringsliv_2106&utm_medium=email&utm_source=Eloqua