Reflektioner på WowEngage:s rapport - dystra siffror för Sverige och kvinnors entreprenörskap

WomEngage är ett nytt initiativ som startade i slutet på 2020. Det är ett tvärpolitiskt initiativ med målet att skapa bättre förutsättningar för kvinnor att starta och driva företag!  Kika in deras hemsida: https://www.womengage.nu/

Ett fantastiskt initiativ som vi verkligen stöttar då vi delar värderingar. Syftet med vårt nätverk och våra träffar är att skapa bättre förutsättningar för kvinnors näringslivspoisitionering, främst företagande samt entreprenörskap.

I slutet på december 2020 släppte WowEngage en rapport med titelnKvinnors företagande i Sverige och EUTyvärr är bilden som vi fruktat, under 2020 haltar jämställdheten i företagandet. Hur? Varför? När ska det vända? Hela rapporten gör ont i själen att läsa när man ser siffror på hur företagandet har utvecklats i Sverige.

Några punkter från rapporten

En dyster siffra är att endast 13 % av Vd:ar är kvinna, en siffra som enligt rapporten har legat stilla i flera år. Så bör det inte vara! Vi på Wonder Women vill verkligen att denna siffra höjs och kommer under 2021 att arbeta mer med att utveckla nätverket och den kunskap som behövs för att siffran ska öka. Men hur ska vi göra det? Det är så många olika aspekter….Något som vi har upptäckt att många företag startas av kvinnor men få av de bolagen har en VD som kvinna. Varför blir det så? Något för oss att fortsätta fundera kring.

I rapporten lyfter även WowEngage fram att enligt Tillväxtverket startades 33 procent av alla nya företag i fjol av kvinnor. Av dessa var 29 procent aktiebolag! Vi anser att det är en OK siffra, men återigen en siffra som bör höjas. För om vi säger att det ska vara ett lätt land att starta företag i (kanske inget vi håller med om) så bör vi inte ligga under snittet som EU har. Det gör Sverige med 3 % andelar…. Väldigt tungt!

Hela rapporten, som inte enbart innehåller kring företagande eller entreprenörskap, gör att man stannar upp och reflekterar. Hur kan inte vi ha kommit längre? Vad är det som gör att andra länder utvecklas men inte vi i Sverige?

En bra men samtidigt skrämmande rapport som får oss att fundera, men inte ge upp! Nu ska vi agera och det hoppas vi ni också vill vara med att bidra till.

Läs hela deras rapport här