Wonder Women - vad är det?

Wonder Women är en nationell kvinnokonferens för entreprenörer, företagare och beslutsfattare i små-och medelstora organisationer. Den lanserades 2017 i Uppsala och grundades av Klara-Maria Mach. Konferensen hålls under en helg i september med varierande aktiviteter. Från 2019 är konferensen i Stockholm och samlar drygt 100 kvinnor om året.

Syftet med konferensen är att ge verktyg åt kvinnor för att de ska kunna utveckla sig själva och sina företag. Det för att i sin tur skapa en bättre näringslivspositionering för kvinnor.

Vi ses på följande aktiviteter!