Event hos Wonder Woman

Våra event

Wonder Women arrangerar; nätverksträffar, Wondernarium, exklusiva medlemsträffar, studiebesök, After Work och aktivitetsträffar. Alla våra event främjar nätverkande, utveckling och fokuserar på dig som företagare.

Event